-

henkilöt: Sigfridus Aronus (Sigfrid Aron) Forsius

Suomalainen monioppinut Sigfridus Aronus Forsius (syntyi n. 1560, kuoli 1624) toimi pappina Virossa, Suomessa ja Ruotsissa, viimeksi Tammisaaren kirkkoherrana vuodesta 1618. Hän oli Uppsalan yliopiston astronomian professorina vuosina 16081610. Hän julkaisi elämänsä aikana käsikirjoitusten lisäksi noin 50 painotuotetta, mm. almanakkoja, ennustuskirjoja, virsikirjoja, saarnoja, runoteosten käännöksiä sekä Minerographian (kiviä, mineraaleja ja maalajeja käsittelevän teoksen). Värikkään elämänsä aikana hän joutui esittämiensä ennustusten vuoksi toistuvasti sekä hallitsijoiden että kirkon epäsuosioon.

Forsius sai valmiiksi vuonna 1611 laajan maailmanselitysteoksensa Physica käsikirjoituksen. Teos painettiin vasta vuonna 1952. Forsius julkaisi teoksessa oman värijärjestelmänsä. Jo Aristoteleen esittämällä tavalla oli Forsiuksen mukaan olemassa kaksi pääväriä, musta ja valkoinen, joista kaikki muut värit olivat johdettavissa. Värijärjestelmän kuvaukseen liittyy kaksi väriympyrää, jotka lienevät varhaisimmat tiedossa olevat, sillä niille ei ole toistaiseksi löydetty aikaisempaa esikuvaa. Forsiuksen värijärjestelmään kuului myös neljä kromaattista väriä (punainen, keltainen, vihreä ja sininen) sekä mediaanivärinä mustasta ja valkoisesta johdettu harmaa. Toisessa väriympyrässä värit on asetettu niin, että kaarella olivat vastakkain valkoinen ja musta, punainen ja sininen, keltainen ja vihreä sekä ruskea ja harmaa, ja toisessa oli merkitty kromaattisille väreille ja harmaalle viisi tummuusastetta valkoisen ja mustan välillä.

Forsiuksen Physica tuli yleisesti tunnetuksi vasta vuonna 1952, jolloin se painettiin J. Nordströmin toimittamana. Sen jälkeen myös Forsiuksen värijärjestelmä tuli mielenkiinnon kohteeksi. Physican näkemistä käsittelevä luku on julkaistu ja sitä on selostettu F. Bergin teoksessa Bidrag till oftalmologiens äldre historia i Sverige (1958). Värijärjestelmä esiteltiin Association Internationale de la Couleur -yhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa vuonna 1969. Lisäksi yhdistys järjesti elokuussa 1983 Ruotsin Kungälvissä konferenssin The Forsius-Symposium on Colour order systems. Held in memory of Sigfrid Aron Forsius.

teksti: Arno Forsius

[Henkilöitä värien historiassa]

Lähteitä / lukemista
Berg, F.: Bidrag till oftalmologiens äldre historia i Sverige. Lychnos-Bibliotek, Studier och källskrifter utgivna av Lärdomshistoriska Samfundet N:o 16. Stockholm 1958.
Forsius, A.: Tietämisen riemu ja tuska. Sigfridus Aronus Forsiuksen elämä n. 15601624. Julkaisija Anita Forsius, Lahti. Hämeenlinna 1996.
Forsius, H. ja Nikupaavo, A.: I. Suomen oftalmologian vaiheista, II Suomen Silmälääkäriyhdistyksen historia vv. 19111989. Suomen Silmälääkäriyhdistys Finlands ögonläkareförening ry ja Huhtamäki Oy Leiras. Helsinki 1990.
[Forsius, S. A.:] Sigfridus Aronus Forsius Physica (Cod. Holm. D 76). I, Text. Utg. Av J. Nordström. Uppsala Universitets Årsskrift 1952: 10. Uppsala 1952
The Forsius-Symposium on Colour order systems. August 1983, Kungälv, Sweden. Held in memory of Sigfrid Aron Forsius. Association Internationale de la Couleur, Midterm Meeting, Stockholm; The Scandinavian Colour Institute 1983: Colour Report F 26.
Pursiainen (myöh. Kiiskinen), T.: Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi. Tutkielma Forsiuksen luonnonfilosofisista katsomuksista, lähteistä ja vaikutteista. (Väitöskirja.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Jyväskylä 1997.