-

henkilöt: Karl Wilhelm Scheele

1742-86, saksalais-ruotsalainen kemisti, pidetään yhtenä orgaanisen kemian perustajista.

n. 1770 Lyijyoksikloridi (kasselinkeltainen). Scheele keksi kasselinkeltaisen tutkiessaan natriumyhdisteitä ja julkaisi tietonsa pigmentistä 1775. Englantilainen James Turner patentoi värin 1781.

1775 Scheelenvihreä. Kupariarsenaatti, jonka Scheele keksi tutkiessaan arsenikin ominaisuuksia.

1776 Mureksiidi.

[note: Totesi ruskokiven sisältävän ennentuntematonta alkuainetta (eli mangaania Mn, jota J.G.Gahn valmisti 1780 vapaana metallina). Keski hapen (O) 1772 ja kloorin 1774 (Cl). Lisäksi hän keksi muita alkuaineita ( N, Mo ja W) sekä useita orgaanisia aineita.]

[Henkilöitä värien historiassa]