-

henkilöt: Rudolf Steiner

Saksalainen filosofi Rudolf Steiner (1861-1925) oli kristillis-teosofisen opin, olevan henkistä ominaisuutta korostavan antroposofian perustaja.Steinerin antroposofisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on tahtova, ajatteleva ja tunteva olento, joka rakentuu neljästä perusominaisuudesta: ruumis kuuluu mineraalimailmaan, kasvu ja lisääntyminen kuuluvat ihmisen elämänruumiiseen (eteerinen ruumis), sielunruumis (astraaliruumis) koostuu aistimuksista, haluista ja tunteista ja minänsä avulla ihminen voi toimia henkimaailmassa. Näiden ajatusten pohjalta rakentuu Steiner-pedagogiikka.

Steinerin kehittämä oppilaitos, Steiner koulu (tai Waldorf-koulu) pyrkii antamaan virikkeitä ihmisen persoonallisuuden kokonaiskehitykselle. Goethe vaikutti Steineriin suuresti, joten ei ole ihme, että esim. esseissään hän kuvaili usein, kuinka värien olemusta on mahdollista tulkita - värien tulkinnan periaatteet liittyivät antroposofian teoriaan. Steiner alkoi soveltaa Goethen värioppia sitä erilaisiin kasvatusympäristöihin (päiväkodit, koulut...) Steiner-pedagogiikan mukaan käyttämällä harkiten värejä kasvuympäristössä voidaan mm. rauhoittaa ylivilkkaita lapsia.

Steiner valikoi neljä pääväriä, joista mikään ei ole todellinen, vaan kuvastus: musta (mielen kuvastus kuolemasta; mineraalien valtakunta), valkoinen (sielun kuvastuksena mielestä; mielen valtakunta), vihreä (eläväisen kuollut kuvastus; kasvien valtakunta) ja 'ihon väri' - jota Steiner kuvasi persikan kukinnan väriseksi (sielun elävänä kuvastuksena; sielun valtakunta).
Steiner analysoi myös säteileviä värejä punaista, sinistä ja keltaista.[note: Steiner-koulu - Waldorf-koulu soveltaa Steinerin kehittämiä antroposofisia periaatteita.]

[Henkilöitä värien historiassa]


[1900-luku]