-

henkilöt: Sir Thomas Young (1773-1829)

Englantilainen Thomas Young oli lapsinero, joka luki sujuvasti kaksivuotiaana ja neljätoista vuotiaana puhui äidinkielensä lisäksi italiaa, ranskaa, arabiaa, persiaa, hepreaa, kreikkaa ja latinaa.

Young oli mm. fyysikko ja lääkäri ja toimi mm. Lontoon Royal Institutionin fysiikan professorina 1800-luvun alussa. Hän teki uraauurtavia tutkimuksia mm. silmän fysiologiasta. Hän kehitti erityisesti teoriaa värinäöstä; teoria pohjautui kolmeen pääväriin: punainen, vihreä ja sininen.

Young esitti, että kaikki spektrin värit saadaan aikaan kolmesta pääväristä. Hän tuli siihen tulokseen, että silmä analysoi jokaisen värin ja lähettää viestin aivoihin kolmen erilaisen hermon kautta (punainen, vihreä, sinivioletti). Young ei saanut paljon kannatusta, koska Newtonin teoria spektrin seitsemästä pääväristä oli voimissaan. Joka tapauksessa Englannissa Youngin teoria sai kannatustakin, varsinkin, kun värisokeus selitettiin jonkin Youngin mainitseman reseptorin vaillinaisuudesta tai puuttumisesta.

Thomas Young huomasi mm., että värisävy vaihtelee valon laadusta riippuen, josta lähti ajatus aaltoliikkeestä. l8OO- luvun alussa Sir Thomas Young todisti yhdessä A.J. Frasnelin kanssa valon aaltoliikkeeksi. Huomasi, että jokaisella spektrin värillä on oma aallonpituutensa. Hän todisti mm. että punaisen aallonpituus on pidempi kuin violetin. Youngin löytö auttoi muita tiedemiehiä löytämään ihmissilmälle näkymättömät ultravioletti-, infrapuna- ja röntgensäteet.[note: Young oli myös etevä egyptologi.]

[Henkilöitä värien historiassa]