-

Värikirjallisuutta 0-1500 -luku

200-luku

Leyden Papyrus - egyptiläisiä muistiinpanoja kemiallisista kokeiluista, muutama kymmenen värjäykseen liittyvää ohjetta. Earle R. Caley on kääntänyt englanniksi: 'The Leyden Papyrus X', ilmestynyt teoksessa Journal of Chemical Education (III, no. 10 / 1926)

Tukholman papyrus Papyrus Holmiensis sisältää egyptiläisiä muistiinpanoja kemiallisista kokeiluista ja useita värjäykseen liittyviä ohjeita. Earle R. Caley on kääntänyt englanniksi: 'The Stockholm Papyrus', ilmestynyt teoksessa Journal of Chemical Education (IV, no. 8 / 1927)

700-luku

Luccan käsikirjoitus sisältää värireseptejä, ohjeita kasvivärien valmistukseen lipeällä ja saostamisesta alunalla, kultakirjoituksia, emulsioita...

Compositiones ad tindenga (700-luvun loppu tai 800-luvun alku) sisältää mm. ohjeen keinotekoisen sinooperin valmistukseen.

900-luku

Córdoban almanakka (961) listaa aineet, joita on tarvittu kuninkaallisissa silkkikutomoissa (tai tiraz -työpajoissa) nykyisen Espanjan alueella: kermesmarjoja, piipitoista maatunutta maa-ainesta (fuller's earth), mataraa ja värimorsingon sinistä väriainetta.

1100-luku

Johannes, Liber Sacerdotum; Anonymus; 1000 (n.) - 1100

1100-luku

Mappae clavicula de efficiendo auro und De coloribus et mixtionibus sisältää ohjeita miniatyyrimaalauksesta, vahaliimasta, värisekoituksista... Mappae claviculan täydellisin kopio 1100-luvulta (?), aikaisimmat fragmentit (Klosterneuburgissa) ovat 700-luvun lopulta tai 800-luvun alusta. Useita eri asioita käsitteleviä reseptejä, mm. värjäysohjeita. Käsikirjoitusta ovat käsitelleet mm. Smith, C & Hawthorne, J Mappae Clavicula: A Little Key to the World of Medieval Techniques (Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia 1974)

Alexander Nequam: De Nominibus Utensilum (n. 1180) esittelee mm. erilaisia kirjoittamiseen tarkoitettuja apuvälineitä ja kuvittajan väriaineita. Kirjassa apuvälineet kuvataan hyvinkin yksityiskohtaisesti, mutta värit hyvin ylimalkaisesti.

Theophilos: Diversarum artium schedula (De diversis Artibus?) saksalainen käsikirjoitus pohjautuu bysanttilaisiin lähteisiin, sisältää mm. temperan valmistusohjeen, ohjeita kuinka mataralla värjätään norsunluuta ja sahramilla värjätään silkkiä. Käännetty englanniksi (Theophilus:) On Divers Arts (Dover, New York , 1979), käännöksessä kommentteja.

Codex Matritensis; 1100 (n.) - 1200

1200-luku

Grosseteste, Robert De colore (n. 1230)

Bacon, Roger väreistä alkemian puitteissa (1250)

Magnus, Albertus Liber de sensu et sensato (n. 1256)

Boileau, Etienne Le livre des métiers (1268)

1300-luku

De Arte Illuminandi maalarin ohjekirja Napolista 1300-luvulta: tietoa useista värjäys-/väriaineista. Käännös englanniksi: Thompson, D V. Yale University Press, New Haven, CT 1933.

1300-luvun alku

Heraclius Liber de coloribus et artibus Romanorum (n. 1300). Ohjekokoelma sisältää tietoja öljyväristä, selostuksia munanvalkuaisalunatekniikasta miniatyyrimaalausta varten. Tekstien uskotaan olean peräisin jopa 700-800-luvulta, todennäköisesti 900-100-luvuilta.

von Mechelen, Heinrich Bate Speculum Divinorum et Quorundam Naturalium (1302/1303)

1320-luku

Panziera, Ugo Della mentale azione (n. 1325)

1330-luku

Innsbruckin käsikirjoitus Manuskript aus Innsbruck (n. 1330) on itävaltalainen useita värjäysohjeita sisältävä käsikirjoitus. Julkaistu mm. teoksessa Ploss, Emil Ernst: Ein Buch von Alten Farben: Technologie der Textilfarben im Mittelalter mit einem Ausblick auf die festen Farben (Moos, München 1967)

1350-luku

von Sassoferrato, Bartolo De insigniis et armis (1358) - heraldiikan väreistä

1390-luku

de Bado Aureo, Johannes Tractatus de armis (1394) - heraldiikan väreistä

Libelli et fragmenta librorum varia lat. et germ. de arte alchimiae (de coloribus, de artificiis); 1390 (n.)


1400-luku

Cennini, Cennino Il Libro dell'Arte, o Trattato della Pittura (n. 1400). Sisältää ohjeita maalaamisesta ja maalausaineiden käytöstä. Julkaistu mm. suomeksi nimellä Kirja maalaustaiteesta (Kustannusyhtiö Taide, Jyväskylä 1995) ja englanniksi The Craftsman's Handbook (Dover Publications, New York 1960).

Segreti per Colori 1400-luvun puolivälissä julkaistu käsikirjoitus oli alunperin latinaksi kirjoitettu. Yhdessä luvussa käsitellään mm. nahan ja kankaan värjäystä. Latinankielinen teksti ja sen englanninnos ilmestyivät Mary Merrifieldin teoksessa 'Original Treatises on the Arts of Painting' vuonna 1849.

Trattato d'Arte della Lana (teoksessa Alfred Doren: Die Florentiner Woollentuchindustrie vom Vierzehnten bis zum Sechzehnten Jahurhundert: Ein Beitrag zur Geschichte des Modernen Kapitalismus. J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GMBH, Stuttgart 1901). Italiankielinen teksti 1400-luvun Firenzeläisestä värjärin oppaasta.

1420-luku

Mariegola Dell' Arte Tintori (Brunellon kirjassa mainittu nimellä Mariegola dell'Arte dei Tintori) - ensimmäinen eurooppalainen värjäystä käsittelevä kirja (Venetsia, Italia 1429). Kirjassa esiteltiin useita erilaisia värjäystapoja. (Kirjasta löytyy useimpia mainintoja julkaisuista, yleensä aina samalla yksinkertaisella lauseella; tietokannoista ja luotettavista lähteistä varmennusta tälle kirjalle ei ole löytynyt)

1430-luku

Alberti, Leon Battista De pictura 1435 (englanninkielinen käännös 'Of Painting' kirjassa The architecture of Leon Batista Alberti (ed. Giacomo Leoni), Edward Owen, Lontoo 1755)

Courtois, J Le Blaison Des Couleurs (Anthoine, Pariisi 1582; Kirja julkaistiin ensimmäisen kerran 1430-luvulla, käsittelee heraldiikkaa)

1440-luku

"Mittelrheinisches Malerbuch" (1447)

1450-luku

Cusanus, Nicolaus l. von Kues N Schönheit und Farbe (1450)

Oberdeutsches Färbebüchlein (1450 (n.))

Rebora, Giovanni Un Manuale di Tintoria del Quattrocento. Venetsialainen värjäysohjeisto on julkaistu kommentteineen (Universit degli Studi di Genova, Istituto di Storia Economica, 3. Multa Paucis, A. Giuffr Editore, Milano 1970).

1470-luku

Codex Vadiana 395b (VadSlg Ms 395b). Rezepte für die Buchmalerei (Folia 280r–296r/298r+v) (1470-1475)

Das Nürnberger Kunstbuch (1470-1480)

Haller, Jacobus Colmarer Kunstbuch (1478)

1500-luku

1500-luvun alku

Liber illuministarum pro fundamentis auri et coloribus ac consimilibus collectus ex diversis (1500 (n.))

Leonardo, Camillo Speculum lapidum (Venetsia 1502) - ensimmäinen kolmea perusväriä (punainen, keltainen, vihreä) käsittelevä kirja Aristoteleen tekstien jälkeen

da Vinci, Leonardo värimuistiinpanoja (1505-1515 )

1510-luku

Frencken, Herman Gerard Theodoor TBouck van Wondre (Hollanti 1513). Vuonna 1583 kirja ilmeisesti julkaistiin myös englanninkielisellä nimellä 'A profitable booke declaring dyvers approoved remedies, to take out spottes and staines, in Silkes, Velvets, Linnen and Woollen Clothes. With divers colours how to die Velvets and Sylkes, Linnen and woollen, Fustian and Threade. Also to dresse Leather, and to colour Felles. How to Gild, Grave, Sowder, and Vernishe. And to harden and make softe Yron and Steele. Very necessarie for all men, specially for those which hath or shall have any doinges therein: with a perfite table hereunto, to finde all things readye, not the like revealde in English heeretofore.'. Uudelleenjulkaisu (Drukkerij H. Timmermans, Roermond 1934) sisältää myös kommentteja.

1520-luku

Cod. Hist. nat. 51 (1527)

Telesio, Antonio Libellus de coloribus (Opera, Venetsia 1528)

1530-luku

Codex 4° 47 (1530-1540)

Allerley Matkel (1531)

Drey schoner künstreicher büchlin (1532)

Morato, Fulvio Pellegrino: Del significato de' colori e de' mazzolli (Venetsia 1535)

Steyner, Heinrich Kunstbüchlein (1535)

1540-luku

Rosetti, Gioanventura: Plichto - de larte de tentori che insegna tenger pan[n]I telle banbasi et sede si per larthe magiore come per la comvne. (Venetsia 1548) - ensimmäinen painettu värjäyskirja, sisältää useita ohjeita sekä kankaan, höyhenten, nahan että puun värjäämiseen. Värjäysohjeet ovat pääasiassa Firenzestä ja Genovasta, jotka olivat 1500-luvulla kuuluisia silkistä. Kirjassa on yhteensä kaksitoista ohjetta silkin värjäämiseen punaiseksi: mm. kaksi kermeksellä, kaksi bresiljalla, yksi värimataralla, yksi kermeksellä ja bresiljapuulla, yksi kermeksellä ja lakalla, yksi puolalaisella kilpikirjalla. Käännetty englanniksi: The Plictho of Gioanventura Rosetti: Instructions in the Art of the Dyers. The M.I.T. Press, Cambridge 1969)

1550-luku

Piemontese, Alessio Secreti del Reverendo Domno Alessio Piemontese (1555)

Agricola, G De Re Metallica (1556). Käännetty englanniksi: Dover Publications Inc, New York 1912

1560-luku

Cortese, Isabella I secreti della Signora Isabella Cortese, Ne’Quali Si Contengono cose minerali, medicinali, artificiose & Alchimice, & molte de l’arte profumatoria, appartenenti a ogni gran Signora (1561)

Cardano, Girolamo De gemmis et coloribus (1566). Ilmestynyt myös teoksessa Opera omnia, vol. II, X (Lyon 1663)
Cardano kirjoittaa jalokivien merkityksestä ja vertaa timantin loistoa auringon säteisiin: suoraan katsottuna se sokaisee.

Dolce, M. Ludovico: Dialogo - nel quale si ragiona della qualit, diversit e propriet dei colori (Venetsia 1565)

Amman, Jost & Sachs, Hans, Eygentliche Beschreibung Aller Stände auff Erden (1568)

1570-luku

Telesii, Bernardino De colorum generatione opusculum (Napoli 1570)

Freischer, J De iridibus doctrina Aristotelis et Vitellionis (Vitembergae 1571)

Maurolycus, Franciscus Photismi de lumine et umbra ad perspectivam radiorum incidentiam facientes. Latin (Venetsia 1575). Uudelleenjulkaistu 1611. Ranskankielinen käännös De lumiere et umbre (Lugd, 1613).

1580-luku
Lomazzo, Giovanni Paolo Trattato dell’arte della pittura (1584). Käännettiin englanniksi: Richard Haydocke: A Tracte containing the Artes of Curious Paintinge, Carvinge and Buildinge (1598). Kirjan näköispainos julkaistiin 1969 (Faber Birren, New York 1969)
1590-luku

della Porta, Giambattista Farbenlehre als Teil der Naturwissenschaften (1593)