-

Värikirjallisuutta suomeksi

Tällä sivulla luetellaan suomenkielellä julkaistuja väriin liittyviä kirjoja [värit yleensä, pigmentit, värjäys, terapia...] Kaikkia sivuilla lueteltuja teoksia ei välttämättä ole yleisesti saatavilla.

Punaisella värillä merkittyjä on käytetty myös Coloria-sivuston lähteenä.

HUOM.! EN OLE EHTINYT PÄIVITTÄÄ SIVUA pitkään aikaan, joten luettelo on todella vaillinainen!

Jos mielestäsi sivulta puuttuu jokin tärkeä suomenkielinen väriin liittyvä kirja, ilmoita siitä lomakkeella »

Tällä sivulla myös:
suomenkieliset artikkelit »
suomenkieliset tutkimukset ja tutkielmat verkossa »

Aalto, Asko Tekstiilivärien terveysvaikutukset. Työministeriö, Tampere 1994
Aittomäki, Riitta & Colliander, Hans & Kotiranta, Heikki Väriä luonnosta. Kirjayhtymä, Helsinki 1992
Albers, Josef Värien vuorovaikutus. Vapaa taidekoulu, Helsinki 1991.
Alberti, Leon Battista Maalaustaiteesta = (De pictura). Taide kustannus, Helsinki 1998
Anderson, Mary Väriterapia. Biokustannus, Helsinki 1985
Andrews, Ted Väriterapiaopas. Biokustannus, Helsinki 2000
Anttila, Marja Roskavärjäys. Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitos. Lopputyö 1991
Arnkil, Harald Värit havaintojen maailmassa. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 2007
Ax-Tokkola, Ester Väreistä ja värisoinnuista kansanopistonopettajille ja -oppilaille. Hämeenlinna, 1951

Ball, Philip Kirkas maa: miten värit syntyivät. Terra cognita, Hakapaino, Helsinki 2003
Bergh, Bo Gustav öljynpuristamosta sävytysaikakauteen. Suomen Värikauppiaat r.y:n 40-vuotisjulkaisu
Boncamper, Irma Tekstiilioppi - kuituraaka-aineet. Wetterhofin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Hämeenlinna 1995
von Bonsdorf, Lars Sata vuotta lahon ja ruosteen estoa. K F Puromiehen Kirjapaino OY 1962
Brander, Helena Kutojan kirja. 1. Työvälineet. 2. Laskutehtäviä. 3. Värjäysohjeita. Hämeenlinna 1927
Brusatin, Manlio Värien historia. Kustannusyhtiö taide. Helsinki 1996 (Storia dei colori 1983)
Buscher, Cristel Värianalyysi: löydä omat värisi. Gummerus, Jyväskylä 1992

Cayce, Edgar Aurat: Edgar Caycen tutkielma värien merkityksestä. Biokustannus, Espoo 1994
Cennini, Cennino Kirja maalaustaiteesta. Kustannusyhtiö Taide. Jyväskylä 1995. (Il Libro dell'Arte, o Trattato della Pittura n. 1400)
Christianson, Rolf Satavuotta tuotantoa, Tikkurilan Väritehtaat 1862-1962. K F Puromiehen Kirjapaino OY 1962

Doerner, Max Maaliaineet ja niiden käyttö taidemaalauksessa. Tammi, Lounais-Suomen kirjapaino, Turku 1954.
Donner, Ebba Tunne luonteesi värit. Kirjayhtymä, Helsinki 1991

Fieandt, Kai von Havaintopsykologia. WSOY, Porvoo 1950
Finlay, Victoria Värimatka, Otava, Keuruu 2004
Forss, Marja Tekstiilivärjäyksen uusia tuulia. Taideteollinen korkeakoulu, Painatuskeskus, Helsinki 1994

Hannusas, Susan & Raitio, Sari Morsinkovärjäys - historiaa ja kokeiluja. Turun maakuntamuseo, Monisteita 12. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 1997
Hansen, William Käytä oikein värejä. Tammi, Helsinki 1974 (1969)
Hassi, Terttu Luonnonväreillä värjääminen. WSOY, Porvoo 1977 (myös WSOY, Juva 1981)
Hellen, Alina Neuvoja kotivärjäykseen kasviaineilla (Suomen käsityön ystävien toimesta). Kansanvalitus-seura, Kirjapainoyhtiö Walo, Helsinki 1905
Hellen, Alina Neuvoja kotivärjäykseen kasviaineilla (Suomen käsityön ystävien toimesta). Neljäs lisätty painos, KVS:n käsiteollisuuskirjasto N.o 13, Raittiuskansan kirjapaino, Helsinki 1919 (Myös: Kansanvalistusseura, Helsinki 1978.)
Hietanen, Anne Valonvoimaa - Kivi- ja väriterapiaopas. Unio Mystica, Hämeenlinna 1998
Honkanen, Kaarina Värjäysohjeita. Hämeenlinna, 1938
Honkasalo, Hannu Pigmenttipöllö osaa lentää. Kemira Pigments (1998?)
Honkasalo, Hannu Pigmenttipöllön oppivuodet. Kemira Pigments / Kehitys 2001
Hunt, Roland Väreillä parantaminen. Biokustannus OY 1971
Huttunen, Martti Värit pintaa syvemmältä. WSOY, Porvoo Helsinki 2005

Itten, Johannes Värit taiteessa. Kustannus Oy Taide 1998

Jaxtheimer, Bodo W Suuri piirustus ja maalauskirja. WSOY, Porvoo/Helsinki 1961
Järvelä, J Maalarin aine- ja ammattioppi. WSOY, Porvoo 1956

Kaila, Panu Kevät toi maalarin: perinteinen ulkomaalaus. Kustantajat Sarmala / Gummerus kirjapaino Oy, Helsinki 2000
Kaitera, Heikki Värit asuntoalueilla. Otakustantamo 1973
Kallio, Elsa Värjäysopas. Helsinki, 1954
Klemola, M Kasvivärjäys. Tammi, Helsinki 1978
Klinge Matti Suomen sinivalkoiset värit. Kansallisten ja muidenkin symbolien vaiheista ja merkityksestä. Otava 1981
Koho, Paula Elämä solmussa - turkinmaton taikaa Lappeenrannasta Viipuriin. Karjalan Kirjapaino Oy, Gummerus Saarijärvi 2000
Kontturi, H Luonnonväreillä värjäämisestä. Pellervo-seura, Helsinki 1950
Korhonen, Teppo Hääryijy - käsityötaidetta ja uskomuksia. SKS, Helsinki 1999
Kornerup, A. & Wanscher, J. Värien kirja. WSOY, Porvoo 1961
Korpela, Kristiina Kuvat indigolla. Joruboiden adirekankaitten kuvakieli. Taidehistorian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopistossa 1992.
Korppi-Tommola, Aura Pintaa syvemmältä Teknos 1948-1998. Art Print 1998
Koskela, Kari Perinnemaalit ja puutalon rakenteellinen suojaus. Kopijyvä, Jyväskylä 2003
Koski, Mauno Värien nimitykset suomessa ja lähisukukielissä. SKS, Savonlinnan kirjapaino, Savonlinna 1983

Laine, Marjatta Maalarimestarien Oy 1948-1998. Tammer-Paino Oy, Tampere 1998
Lehtonen, Svante Maalaus I. Työt kotitarpeiksi. Helsinki 1910
Levanto, Marjatta Värien vuoksi. Otava, Keuruu 1989
Lewis, Roger Värit ja Edgar Cayce. Biokustannus Oy, 1994
Louis, Mathey Maalaus- ja Kiillotus-taide. Pori 1869 (+1876)
Luoma, Aija Väriaineet kosmetiikan palveluksessa. Eduxes, Jyväskylä 1998
Luukkonen, Helena Parantava sateenkaari: väriterapiaopas. Unio mystica, Helsinki 1998

Manninen, Antero Koti-Maalari. Muutamia neuwoja maamiehille kaikenlaisista sekä öljy että wesi- ja maito-maalauksista ja lakeeraamisista. Helsinki 1856 (+1872, 1880, 1886, 1897, 1904)
Minnaert, Marcel Maiseman valot ja värit. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Helsinki 1987 / Gummerus, Jyväskylä

Paajanen, Oili & Maunu Luonnon värilumoa. Painolinna, Savonlinna 2003
Paulson, Torsten Taiteilijan värit. Kustannus-Mäkelä Oy, Karkkila 1992
Pekonen, Osmo [toim.] Elämän värit. Kopijyvä kustannus, Gummerus kirjapaino OY, Jyväskylä 2003
Penttilä, Leila Winter 90 värikästä vuotta 1892-1982. Tamprint 1982

Reid, Lori Terveyttä ja elinvoimaa väreistä. Gummerus, Helsinki 2003
Rihlama, Seppo Värioppi. Rakennustieto Oy, Hanko 1992
Rihlama, Seppo Valaistus ja värit sisustussuunnittelussa. Rakennustieto, Helsinki 2000
Rihlama, Seppo Värit ja kuviot ympäristövaikuttajina. Tikkurila oy, Vantaa 1993
Rihlama, Seppo Värit ja valot sisätiloissa - käytännön väripsykologiaa. Paino-Team, Tampere 1990

Salmberg, Abraham (kääntänyt) Yxi Selkiä ja päälle luotettawa Paino-Kirja. Jonga-jälken Jocainen Huonen-haldia Taitaa painaa caicki hänen tarppensa, Willaisisa Lijnaisisa nijn myös puuwillaisisa langaisa. Ulosannettu Yhteisen Kansan hydytyxexi ensin Ruotzin kielellä kirjoitettu Ja Stockholmisa Prändätty Cuningallises Kirjan prändistä 1759. Mutta nyt suomexi käätty Abraham Salmbergildä Oeconom. Comiss. Jonga kustannuxella tämä myös prändätty on. Turusa Johan Christoph. Frenckellildä Wuonna 1769. 1 1/2 a. 4.
Sandberg, Gösta & Jan Sisefsky Värjärin kirja - tekstiilien kotivärjäys synteettisillä väriaineilla. Otava, Keuruu 1984.
Savolainen, Karin Luonnonväriaineiden stabiilisuus. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1977
Sipilä, Outi Sienillä värjääminen. Opinnäytetyö Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitos 1983.
Sundquist, Jorma Tekstiilikemian historiaa; Vanha luonnonainevärjäys. 1982
Sundström, Carla & Erik Sienivärjäys. Otava, Keuruu 1983 (Skapa av svampfärgat garn. ICA AB, VästerÅs 1985)
Sunström, Erik Värjäämme yrteillä, sienillä ja jäkälillä. Kustannus-Mäkelä Oy, Karkkila 2003

Takala, Antti Suomen väriteollisuus: Suomen väriteollisuuden koko kuva vuoteen 2002. Väriteollisuusyhdistys, Tammer-paino, Tampere 2003
Takala, Antti Värin keitosta teolliseen valmistukseen, Suomalaista painovärihistoriaa. Karisto Oy, Hämeenlinna 1998
Temmes, Eija Vuodenaikojen värit. WSOY, Porvoo 1990
Tummavuori, V Painajan käsikirja. Värien vastakohtavaikutus ja vertauskuvallisuus. Painajain keskusjärjestö, 1948
Tuomi, Anu Lähde väreihin. Turun ammattikorkeakoulu, Turku, 2006

Vahter, Tyyni Ikat- eli flammuraitaisia kankaita [kirjassa Suomen Museo LVIII 1951 Helsinki 1951]
Verner-Bonds, Lilian Väriterapia : henkiseen tasapainoon ja terveyteen värien avulla. Karisto, Hämeenlinna 1999
Viljanen, V. M. J. Puun värittäminen ja kiillottaminen. Helsinki 1912
Viljanen, V. M. J Värien sommittelu. Helsinki 1911
Värien maailma - löytöretki (lastenkirja) Amer-yhtymä Oy, Weilin+Göös, Artes Graficas Toledo, Espanja 1994

Weiss, T H Maalaus ja Petsaus oppi-kirja. Oulu, 1854
Wetzer, Hannele Värivaaka. Tammi, Helsinki / Gummerus, Jyväskylä 2000
Wingren, Roger Väri ja kulttuuri. Tikkurila oy, 1995

Älykäs emäntä sisältäwä wähäisen, mutta päälleluotettavan wärikirjan, jossa neuvotaan 20 ernäistä wäriä painamaan SKS, Oulu

 

Suomenkielisiä artikkeleita

Ne, joissa ei mainita kirjoittajaa, ovat aikajärjestyksessä

HUOM.! EN OLE EHTINYT PÄIVITTÄÄ SIVUA pitkään aikaan, joten luettelo on todella vaillinainen! Katso myös coloriasto.net, jossa etenkin vanhoja artikkeleita!

Maalaaminen, pigmentit

Kaunis maali puuhuoneille. Oulun Wiikko-Sanomia 20/1829
Otollinen, Ulko-ilmaa wastaan kestäwä, Maali Puu-huoneitten Seinille. Oulun Wiikko-Sanomia 10/1832
Puu-huoneitten seinäin punaamisesta. Oulun Wiikko-Sanomia 16/1834
Kaunis punamaali. Maamiehen ystävä 40/1851
Huoneitten ulkomaalista. Oulun Wiikko-Sanomia 40-41/1852
Wesilasista, jonka laatua ja hyötyä wielä harwat lukijoistamme tietäwät. Oulun Wiikko-Sanomia 2-3/1860
Helppo ja kestäwä maali puurakennuksia warten. Keski-Suomi 21/1872
Pois öljyvärit. Uusi-Suometar 13/1881
Väreistä ja väriaineista. Maa-, metalli- ja kasvivärit. Kotitaide 1905/II

Värjääminen, värjäysaineet

Olkien värjäämisestä. Kotitaide 1902/V.Osa A.
Suomalaisia luonnonvärireseptejä. Kotitaide 1902/IV.Osa A.
Suomalaisia luonnonvärireseptejä lankoja varten. Jyväskylän seminaarin oppilaitten keräämiä. Kotitaide 1902/III.Osa A
Kotivärjäys kasviaineilla. Kotimainen työ 1917/8
Elsa Kallio kehittänyt uuden tekstiilitekniikan. Suomen nainen 1935/10
Vanhoja kankaanpainajia ja värjääjiä. Kotiteollisuus 1945/2
Sammalvihriäistä, kaneelinpruunia : värejä valmistettiin ennen vanhaan kotoisista aineista. Maatalousnainen 1947/9
Allen, Toini Kasviväriaineiden keruusta ja niillä värjäämisestä. Kotiteollisuus 1942/2
Erämetsä, Elvi Vähäisen värikasveista. Omin käsin 1946/2
Henriksson, Anna Pellavalankain valkaisemisesta, numeroimisesta ja värjäämisestä. Käsiteollisuus 1917/3
Henriksson, Anna Väriaineista ja värjäämisestä I-II. Käsiteollisuus 1919/4, 1919/7-8
Jätyri, Kaisa Värjäyksestä kasviväreillä 1-2. Maatalousnainen 1945/5, 1945/6-7
Kallio, Elsa Värjäys kotiväreillä. Omin käsin 1952/1
Kaukonen, Toini-Inkeri Vanhoja ja uusia täplävärjäys- eli flammukankaita - kansainvälinen kudontatapa. Omin käsin 1970/1.
Korpela, Kristiina Adire, värjäyksen taide. Osa 1. Indigovärjäys Nigeriassa. Kotiteollisuus 1990:5
Korpela, Kristiina Adire, värjäyksen taide. Osa 2. Batiikkivärjäys Nigeriassa. Kotiteollisuus 1990:6
Koskinen, Alma Värjääminen kasviaineilla. Kotiliesi 1929/14
Paajanen, Oili Lankojen väräämistä kasviväreillä ilman vaarallisia aineita. Taito 1998:3
Pakarinen, Hilkka Villalankojen värjäämisestä kasviväreillä. Maatalousnainen 1942/9
Pakarinen, Hilkka Kansanomaisesta kasvivärjäyksestä. Maatalousnainen 1942/5
Pirtola, Papu Luonnonvärien lumoissa. Taito 2001:3
Saalas, Anna-Liisa Kankaan kuvittamisesta. Käsiteollisuus 1926/1
Tahkokallio, Päivi Uhanalainen indigovärjäys. Taito 1992:2
Witting, Rolf-Lennart Kökarissa värjätään villaa perinteiseen tapaan. Taito 2003:1

Suomenkieliset tutkimukset + tutkielmat verkossa

(linkkien toimivuus tarkistettu 26VI06)

Karinen, Pirjo Värit ja menneisyys - Spektrimittaus kulttuurihistoriallisen materiaalin tutkimuksessa [ftp://ftp.cs.joensuu.fi/pub/Theses/2003_MSc_Karinen_Pirjo.pdf | Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytiede, Pro gradu -tutkielma 2003]
Sundvall, Marianne Kemian, kuvataiteen ja tekstiilikäsityön integroiva kasvivärjäysprojekti [home.edu.helsinki.fi/~riraisan/tutkimus/integraatiop/INTEGR%20KASVARJPROJ%20ETELA.pdf | 08VII04]

Ilmoita

...jos mielestäsi listasta puuttuu joku oleellinen kirja. Jätä nimi ja/tai email-osoite, jos haluat, että otan sinuun yhteyttä

nimi
 

email
 

palaute