-

Värikirjallisuutta - terapia, väriellä parantaminen


Anderson, Mary Väriterapia. Biokustannus, Helsinki 1985
Andrews, Ted Väriterapiaopas. Biokustannus, Helsinki 2000

Babbitt, Edwin S The Principles of Light and Color.

Cayce, Edgar Aurat: Edgar Caycen tutkielma värien merkityksestä. Biokustannus, Espoo 1994

Hietanen, Anne Valonvoimaa - Kivi- ja väriterapiaopas. Unio Mystica, Hämeenlinna 1998
Hunt, Roland Väreillä parantaminen. Biokustannus OY 1971

Lewis, Roger Värit ja Edgar Cayce. Biokustannus Oy, 1994
Luukkonen, Helena Parantava sateenkaari: väriterapiaopas. Unio mystica, Helsinki 1998

Mabey, Richard (ym.) Nykyajan kasviparantaja. Otava, Helsinki 1990

Nobis, Jean-Claude Chromotherapie. Librairie de l'inconnu editions, Pariisi 1996

Reid, Lori Terveyttä ja elinvoimaa väreistä. Gummerus, Helsinki 2003

Verner-Bonds, Lilian Väriterapia : henkiseen tasapainoon ja terveyteen värien avulla. Karisto, Hämeenlinna 1999