-

Värinimiä - kuolleet kielet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ

akkadin kieli (kuollut seemiläinen kieli, jota puhuttiin assyriassa ja babyloniassa) · avestan kieli (zend), muinaispersian sukulaiskieli ja kieli, jolla muinaispersialainen parsilaisten pyhä kirja, Avesta, on kirjoitettu · mandeankieli (kuollut seemiläinen kieli, jolla mandealaisten pyhät kirjoitukset on kirjoitettu) · sumeri · syyria (kristittyjen aramealaisten kieli, jonka arabia syrjäytti puhekielenä 800-luvulla; kirjakieli säilyi 1200-luvulle, yhä maroniittien kirkkokieli) ·

Katso myös: latina, sanskriitti

Suluissa vuosisata / aikakausi, jolloin nimi on viimeistään esiintynyt.

A

abaru lyijy [akkadin kieli]
anaku tina [akkadin kieli]
anbar rauta [sumeri]

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

kaxudbar kupari [sumeri]
ku(g)ana(k) tina [sumeri]

L

M

N

O

PQ

parzillu rauta [akkadin kieli]

R

S

sibar kupari [sumeri]
siparru kupari [akkadin kieli]

T

U

udxkabar kupari [sumeri]
urudu kupari, kuparinvärinen [sumeri]

V

W

XYZ

zairita keltainen [avesta]

avesta
zairita keltainen