-

Alumiinivalkoinen, alumiinihydraatti, alumiinihydroksidi; kuultovalkoinen

[englanti alumina hydrate, aluminum hydrate, aluminum trihydrate, hydrated alumina, hydrated aluminum oxide; gloss white]


Valkoinen [PW24 (alumiinihydraatti, alumiinihydroksidi), CI 77002 | PW23 (alumiinihydroksidin ja bariumsulfaatin seos), CI 77122]

Epäorgaaninen. Alumiinivalkoisella saatetaan tarkoittaa alumiinihydraattia (Al(OH)3) tai alumiinihydroksidia (3Al2O2 · SO3 · 9H2O; Al(OH)3). Läpikuultava. Syntyy saostamalla, kun vesipitoiseen alunaliuokseen lisätään potaskaliuosta. Saadaan myös bauksiitista; kuumennettuna alumiinitrihydeaatista muodostuu alumiinihydraattia.

Alumiinihydraatin värjäysvoima on hyvin heikko. Pigmentti on hyvin transparentti, vähähappoisessa pellavaöljyssä lähes lasimainen, ja sillä on pigmenteistä vähiten värjäysvoimaa. Sitä käytetään usein lakkojen saostuksessa ja muiden pigmenttien täyteaineena (lähinnä öljyväreissä) - ajanmittaan pellavaöljyyn sekoitettuna se kuitenkin muuttaa muita pigmenttejä kellertäviksi.

Käyttö
Alumiinitrihydraattia käytetään useiden transparenttien substraattivärien pohjavärinä sekä täytepigmenttinä. Alumiinihydroksidia käytetään raskaissa maaliaineissa parantamaan maaliaineen siveltävyyttä.

Nimiä
Gloss white (alumina blanc fixe) [PW23, CI 77122] on alumiinihydroksidin (25%) ja bariumsulfaatin (75%) seos (3BaSO4 · Al(OH)3). Käytetään värien jatkeena ja täytepigmenttinä - lähinnä paperi- ja musteteollisuudessa. Valkoisempi kuin alumiinihydraatti.

Lähteitä / lukemista
Seymor, Pip The Artist's Handbook. Grange Books, Arcturus Publishing Limited, Lontoo 2003