-

Raddle

[englanti raddle, reddle, ruddle ]

Raddle on punainen rautaoksidiväri, jota käytettiin aikanaan mm. lampaiden merkitsemiseen. Yleisimmin punamultaa tai hematiittia.

Historia

Lampaat merkittiin erilaisin värimerkein, jotta ne erotettaisiin toisistaan - vieraat omista lampaista. Punaväreillä merkittiin myös pässien vatsaan viivoin, kuinka monta uuhta ne olivat astuttaneet. Toisen version mukaan pässien vatsat merkittiin punavärillä, jolloin väri siirtyi astutuksen yhteydessä uuhen selkään, mistä näkyi, mitkä uuhet oli astutettu.

Lampaiden merkintä ja myös rautaoksidipunaisten (punamullan ja hematiitin) käyttö tarkoitukseen on ollut todennäköisesti käytännössä jo varsin varhain, mutta ensimmäiset merkit raddle-sanan ja sen johdannaisten käytöstä ovat 1500-luvulta. Todennäköisesti sana on päätynyt kirjoihin siinä vaiheessa, kun merkintäväristä on tullut jonkinlainen kauppatavara. Osa lampaankasvattajista todennäköisesti poimi punamultansa itse ja valmisti siitä sopivan värin, mutta kaikkien mailta ei punamultaa todennäköisesti löytynyt. Syntyi pieni ammattikunta, raddle men, reddleman, jotka keräsivät punamullan, valmistivat siitä sopivaa värisekoitusta ja myivät sen sitten lammasfarmareille. Sama ammattikunta myi samaa punaväriä myös myllyille, jotka värin avulla tarkastivat myllynkiviensä kunnon siitä, miten tasaisesti tai epätasaisesti väri levittyi myllynkiville.

Kertoman mukaan nämä punamaalinvalmistajamiehet eivät koskaan pysyneet samassa paikassa kauan aikaa, vaan vaelsivat paikasta toiseen. Mehevimpien tarinoiden mukaan siksi, että väri jäi heidän vaatteisiinsa ja ihoonsa kiinni ja muuttivat miesten olemuksen punaiseksi - heidät alettiin liittää paholaiseen ja heitä yleisesti pelättiin. Todennäköisesti sillä, että yhdessä paikassa on vain rajallinen määrä lammasfarmareita, on enemmän vaikutusta miesten liikkuvuuteen.

Thomas Hardy kuvaa raddleman-miehen, Digory Vennin, kirjassaan Paluu nummelle (The return of the native, 1878; suom. Harry Frosblom. WSOY, 1968):

The old man knew the meaning of this. The traveller with the cart was a reddleman—a person whose vocation it was to supply farmers with redding for their sheep. He was one of a class rapidly becoming extinct in Wessex, filling at present in the rural world the place which, during the last century, the dodo occupied in the world of animals. He is a curious, interesting, and nearly perished link between obsolete forms of life and those which generally prevail.

[...] The reddleman turned his head, and replied in sad and occupied tones. He was young, and his face, if not exactly handsome, approached so near to handsome that nobody would have contradicted an assertion that it really was so in its natural colour. His eye, which glared so strangely through his stain, was in itself attractive—keen as that of a bird of prey, and blue as autumn mist. He had neither whisker nor moustache, which allowed the soft curves of the lower part of his face to be apparent. His lips were thin, and though, as it seemed, compressed by thought, there was a pleasant twitch at their corners now and then. He was clothed throughout in a tight-fitting suit of corduroy, excellent in quality, not much worn, and well-chosen for its purpose, but deprived of its original colour by his trade. It showed to advantage the good shape of his figure. A certain well-to-do air about the man suggested that he was not poor for his degree. The natural query of an observer would have been, Why should such a promising being as this have hidden his prepossessing exterior by adopting that singular occupation?

Käyttö

Joillakin englanninkielisillä lampaankasvatusalueilla lampaiden merkintään tarkoitettua punaista väriä myydään tuotemerkillä Raddle. Tuotemerkin merkintäväreillä ei välttämättä ole enää mitään tekemistä alkuperäisen punaisen rautaoksidivärin kanssa: tuotemerkki sisältää useanlaisia erilaisia merkintävärejä.

Muuta

Sanalla raddle on useampia merkityksiä eri yhteyksissä. Sitä käytetään mm. myös ilmaisemaan ronskia tai huolimatonta maalaustapaa.