-

värjäys: Concholepas peruvianus

Concholepas peruvianus

Karibian rannikolla on 'lypsetty' Purpura patula- ja Concholepas peruvianus - kotiloita värjäyskäyttöön esihistoriallisista ajoista lähtien. Neste imetään puristetaan kotilon rauhasesta, jonka jälkeen kotilo päästetään takaisin mereen.