-

Värjäys: Ramaria Haarakkaat


Ramaria-suvun haarakkaat sisältävät parkkiainetta, josta rautapuretuksella saadaan violettia. Suvun sieniä on käytetty värjäykseen mm. Skotlannissa.

Ramaria apiculata Piikkikärkihaarakas

Violetti.

Ramaria pallida

Saadaan sinistä värjäysainetta. Käytetty mm. Skotlannissa.