-

Värien yhdistäminen ja sekoittaminen

Additiivisesta sekoituksesta (järjestelmästä) puhutaan, kun puhutaan värivalon ja sähköisen värin sekoittumisesta. Additiivinen värijärjestelmä on käytössä mm. televisiossa.
Valon kolme pääväriä ovat punainen, sininen ja vihreä. Päävärien sekoitus muodostaa valkoisen.

Subtraktiivisesta sekoituksesta (järjestelmästä) puhutaan esim. maalien sävyttämisen yhteydessä. Väristä poistetaan valkoista halutun värin aikaansaamiseksi.
Päävärejä ovat sininen, punainen ja keltainen. Päävärien sekoituksen pitäisi olla harmaa; käytännössä kuitenkin usein ruskea.

Optinen sekoittuminen tarkoittaa näköaistin aiheuttamaa värivaikutelmien yhdistymistä. Esimerkiksi hyrrää pyörittäessä sen värit näyttävät yhdistyvän.

Diffuusi-sekoittuminen tarkoittaa samanaikaisten väriaistimusten sekoittumista; kaksi väriä muodostaa kauempaa katsottuna yhden värin. Esim. rasteroinnissa.