-

Liput: musta, punainen, valkoinen, vihreä

liput

Arabiemiirikuntien liitto · Hedzazin kuningaskunta · Irak · Jordania · Kenia · Kuwait · Libya · Länsi-Sahara · Palestiina · Sudan · Syyria · Musta, punainen, valkoinen ja vihreä ovat panarabialaiset värit. Arabialainen omaijadien (umaiyadit) dynastia hallitsi kalifaattia Damaskuksessa 661-750. He ottivat symbolikseen valkoisen. He myös halusivat erottautua abbasideista käyttämällä suruvärinään valkoista mustan sijaan. 600-luvulla, kun islaminusko alkoi nousta, käytössä oli sekä musta että valkoinen lippu. Molemmat liput nostettiin moskeijassa perjantain rukousten aikaan. Valkoiseen lippuun oli kirjoitettu teksti: 'Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa.' Ennen islamin aikaa musta lippu oli koston merkki. Mustaa päähuivia pidettiin, kun joukot johdettiin taisteluun. Arabialaiset heimot, jotka osallistuivat Andalusian ja Pohjois-Afrikan valloitukseen, kantoivat punaista lippua, josta myös tuli Andalusian islamilaishallitsijoiden symboli (756-1355). Vihreä on ollut Pohjois-Afrikassa hallinneen fatimidien dynastian väri (909-1171). Abdullah Al-Mahdi perusti dynastian Marokossa. Dynastian jäsenten uskottiin polveutuvan Muhammedin serkusta Alista ja Muhammedin tyttärestä Fatimasta (Alin puoliso). Dynastia otti tunnusvärikseen vihreän symboloidakseen yhteyttään Aliin, jonka kerrotaan esiintyneen Muhammedin sijasta vihreään peitteeseen kietoutuneena estääkseen Muhammedin salamurhan.

A r a b i e m i i r i k u n t i e n   l i i t t o

Musta, punainen, valkoinen ja vihreä ovat panarabialaiset värit. Lippu on otettu käyttöön 1971.

H e d z a z i n   k u n i n g a s k u n t a

Lippu oli käytössä 1915-1922. Hedzaz (Al Hijaz) oli kuningaskunta, jonka pääkaupunki oli Mekka. Se vapautui vuonna 1916 Turkin vallasta. 1920-luvulla liitettiin Saudi-Arabiaan.

I r a k

(Vasemmalta oikealle: 1921-58, 1958-63, 1963-1991, 1991-). Alunperin lipun värit olivat Hedzazin kuningaskunnan (Al Hijaz) värit, myöhemmin panarabialaisen liikkeen värit: musta, punainen, valkoinen ja vihreä. Vuoden 1958 vallankumouksen jälkeen lippu sai pystyviivat (Ranskan vallankumouksen malliin). Joidenkin lähteiden mukaan punainen tähti symboloi assyyrialaisten jumala Assuria. Keltainen ympyrä on kurdien kansallisväri. Vuonna 1963 panarabialaiset värit palasivat. Vuonna 1991 Kuwaitin sodan aikaan lippuun lisättiin sanat Allah Akbar (Jumala on suurempi).

J o r d a n i a

Jordanian ja Palestiinan liput ovat lähes samanlaiset - vuosina 1920-23 maat olivat yhtenäistä aluetta. Lippu otettiin käyttöön 1928. Musta, valkoinen ja vihreä viittaavat abbasidien, umayyadin ja fatimidien dynastioihin. Punainen viittaa hashemiittien dynastiaan. Transjordanian lippu oli samanlainen kuin Palestiinan lippu nyt, ilman valkoista tähteä.

K e n i a Kenian musta-puna-vihreä lippu otettiin käyttöön 1963. Lippu perustuu KANU:n (Kenya African National Union), vapaustaistelijoiden lippuun. Mustan sanotaan kuvastavan maan mustaa valtaenemmistöä, punaisen verta ja vihreän luonnonvaroja; lisäksi lipussa on valkoista. Lipussa on esillä masai-kilpi ja kaksi keihästä. Lipun punainen sävy tunnetaan nimellä Kenya red, Kenian punainen.

K u w a i t

Lipussa panarabialaiset värit: musta, punainen, valkoinen ja vihreä. Lippu otettu käyttöön 1961.

L i b y a

Lipussa panarabialaiset värit: musta, punainen, valkoinen ja vihreä. Libyan itsenäistyessä 1951 maahan otettiin punamustavihreä lippu, jota käytettiin 1969 vallanvaihdokseen saakka. Viivat symboloivat kolmea provinssia: musta Cyrenaicaa, punainen Fezzania ja vihreä Tripolitaniaa. Myöhemmin lippu korvautui täysvihreällä lipulla. [Katso: vihreä]

L ä n s i - S a h a r a

Lipussa panarabialaiset värit: musta, punainen, valkoinen ja vihreä.

P a l e s t i i n a

Jordanian ja Palestiinan liput ovat lähes samanlaiset - vuosina 1920-23 maat olivat yhtenäistä aluetta. Luultavimmin lippu otettiin käyttöön, kun PLO perustettiin 1964. Alunperin Hedzazin kuningaskunnan (Al Hijaz 1915-1922) lipussa oli kolme vaakaviivaa: musta, vihreä ja valkoinen (myöhemmin valkoinen ja vihreä vaihtoivat paikkaa) sekä punainen kolmio - lippu oli samanlainen kuin Palestiinalla.

S u d a n

Punainen symboloi taistelua ja arabien marttyyrikuolemia, valkoinen kuvastaa rauhaa, optimismia, rakkautta ja islamai, musta Sudania ja vallankumousta, vihreä varakkuutta ja maanviljelystä. [Katso myös: keltainen-sininen-vihreä]

S y y r i a

Lipussa panarabialaiset värit: musta, punainen, valkoinen ja vihreä. Syyria oli 1920-luvulta 1940-luvulle Ranskan mandaattialue, sen jälkeen se kuului 1950-luvulla Yhdistyneeseen arabitasavaltaan. Mandaattialueena sen lippu oli vihreävalkoraidallinen, jonka yläreunassa oli Ranskan lippu.

liput