-

Henkilöt: Michel Eugne ChevreulNykypäivän teoriat väriharmoniasta perustuvat pääosin Michel Eugne Chevreulin (1786-1889) päätelmiin.

Chevreul listasi pääväreiksi sinisen, punaisen ja keltaisen. Hänen väriteoriansa päämääränä oli löytää simultaanikontrastin lait; Chevreulin kuuluisa laki onkin: silmä näkee kaksi vierekkäistä väriä niin erilaisina kuin mahdollista. Leonardo da Vinci oli kenties ensimmäisenä huomannut värien vaikuttavan toisiinsa (väri vaikuttaa eriväriseltä riippuen siitä, mikä väri vieressä on), Goethe kuitenkin ensimmäisenä kiinnitti huomiotaan nimenomaan värien luomiin kontrasteihin. Chevreulin teorian kautta huomattiin yhä selvemmin se, että huomattava osa värien kokemisesta tapahtuu aivoissa.


Chevreulin isä oli fyysikko ja kaksikymmentävuotiaana Chevreul itse työskenteli kemistinä. Vuonna 1816 hän siirtyi tekstiiliteollisuuden palvelukseen: hänestä tuli Gobelinin seinävaatetehtaan värjäystalojen johtaja. Työssään hän joutui käsittelemään tekstiilivärjäyksen ongelmia ja tutustui sitä kautta myös väriaineisiin. Työssään Chevreul'lla oli kolme päämäärää: löytää erilaisia tapoja värjätä lankoja ja muodostaa niillä ennennäkemättömän laaja värien ja värisävyjen määrä, löytää mahdollisimman kestäviä värjäysaineita ja löytää keino, jolla voisi luokitella värit.

Värjätyt värit eivät useinkaan saavuttaneet haluttua tulosta. Se ei johtunut väriaineiden heikosta tasosta vaan nimenomaan vierekkäisten värien vaikutuksesta toisiinsa. Chevreul huomasi pian, ettei värien 'ongelma' ole niinkään itse väriaineissa vaan värien näkemisessä.

Värien näkeminen alkoi kiinnostaa Chevreulia siinä määrin, että vuonna 1839 häneltä ilmestyi värien näkemisen perusteita käsittelevä teos De la loi du contrast simultan des couleurs (The Harmony of Contrast, The Principles of Harmony and Contrast of Colors and their Application to the Arts), joka oli tuttu opas usealle aikakauden taiteilijalle. Chevreul myöskin julkaisi luetteloi 14400 luonnonväreihin sidottua sävyä ja useita synteettisiä värejä (1864).

Vaikka Chevreul ei saanut vietyä teorioitaan loppuun, hänen päätelmillään oli suuri merkitys uusien taidesuuntausten, kuten impressionismin kehityksessä. Sekä Delacroix että Seurat tunsivat hänen teoriansa. Jälkimmäinen kehitti 1880-luvulla uuden maalaustyylin, pointillismin (tai kuten Seurat itse maalaustyyliään kutsui: optinen maalaus), jossa kuva muodostui erivärisistä pisteistä.

[note: Chevreul keksi myös steariinikynttilän. Hän eristi useita rasvahappoja ja osoitti, että rasvat ovat rasvahappojen glyseroliestereitä.]

[Gobelin]
[Henkilöitä värien historiassa]