-

Väribarometri

Vastaukset on koottu ajalta 21.10.2005 - 31.12.2006, yhteensä vastauksia on 587. Vastaajia on pyydetty merkitsemään värin kohdalle +, - tai 0. Vastaukset on esitetty niin, että miinus-äänet kertyvät vasemmalle puolelle, plus-äänet oikealle puolelle ja nolla-äänet eivät näy tässä versiossa missään. Viiva pitenee maksimipituuteensa (malli) ja sen jälkeen alkaa vahventua, kun vastauksia tulee lisää. Kyselyn tulokset esitetään kahdessa taulukossa. Ylimmässä + ja - -äänet ovat "syöneet" toisiaan ja väri on jäänyt joko "plussan puolelle" tai "miinukselle". Seuraavassa taulukossa näkyvät kaikki + ja - -äänet. Viimeisissä kolmessa taulukossa värit on listattu eri tavoin suosion mukaan.

Vastaajista suurin osa oli naisia ja ikäryhmältään 16-26 -vuotiaita. Lisätietoa vastaajista tulossa piakkoin.

miinus -

+ plus

Maksimi 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki äänet

Tässä listauksessa on esillä kaikki annetut miinus- ja plus-äänet. Nollaääniä ei ole merkitty, mutta ne voi päätellä miinus- ja plus-äänien palkkien suuruudesta: mitä suuremmat palkit kunkin värin kohdalla on, sen vähemmän se on saanut nolla-ääniä. Mitä pienempi palkkien osuus on, sen suurempi on nollaäänten osuus.

miinus -

+ plus

Maksimi 


 

 

 

 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Suosituimmuuden mukaan

Tässä listauksessa värit on listattu niiden suosion mukaan, eniten plussalle jäänyt ensin ja eniten miinukselle jäänyt viimeisenä.

miinus -

+ plus

Maksimi 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus-mainintojen mukaan (kaikki maininnat)

Eniten plus-mainintoja saanut väri ensimmäisenä, vähiten saanut viimeisenä.

miinus -

+ plus

Maksimi 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miinus-mainintojen mukaan (kaikki maininnat)

Eniten miinus-mainintoja saanut väri ensimmäisenä, vähiten saanut viimeisenä.

miinus -

+ plus

Maksimi