-

Grisaille

[englanti grisail]

Poltetusta umbrasta [PBr7], punaisesta lyijystä ja kvartsista sekoitettu pigmentti, jota on käytetty lasimaalauksessa.