-

Valo

Valo on sähkömagneettista (elektromagneettista) säteilyä, josta silmä voi nähdä vain pienen osan; sitä valoa, jonka näemme, nimitämme väriksi. Valoa voidaan kuvailla sen aallonpituuksien mukaan, mittayksikkönä käytetään nanometriä (nm; metrin miljardisosa). Näkyvän valon aallonpituusalue on noin 390 - 770 nm; aallonpituuksien 390-400 nm ja 700-770 nm näkeminen riippuu katsojasta ja valaistusolosuhteista. [kts. Värien havainnointi]

Jokaista värisävyä vastaa oma aallonpituutensa, joista pisin on punaisella ja lyhin violetilla; näkyvien värien ääripäiden jälkeen puhumme infrapunaisesta (pitempiaaltoisempaa kuin näkyvä valo, 770 nm - 1 mm; voidaan tuntea lämpönä) sekä ultravioletista (lyhytaaltoisempaa kuin näkyvä valo, 10 - 390 nm).